KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni hangi kişisel verilerinizin işlendiği, ne amaçla işlendiği, nasıl işlendiği, ne şekilde korunduğu, ne zaman silineceği veya yok edileceği, şikayet veya ihlal durumlarında tarafımızla ne şekilde iletişime geçebileceğiniz, hangi hukuki yollara başvurabileceğiniz hususlarında tarafınızı aydınlatmak ve bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” şeklinde bir fıkra eklenerek, kişisel verilerin korunması açıkça anayasal güvence altına alınmıştır. 

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda veri sorumlusu Marble Tasarım Tekstil Tic. Ltd. Şti (“Şirket)’dir. Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerin işlenmesi sürecine ilişkin sorumluluk şirketimize ait olup şirketimizle paylaşacağımız iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz gereği aydınlatma metnimiz bilginize sunulmuştur.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTE?

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında sitemizden sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslimatının sağlanması satış sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için adınız, soyadınız, teslimat bilgileriniz, sözleşme onayı için elektronik posta adresiniz tarafımızca işlenmektedir.

Sitemizin “hesabım” kısmından üyelik başvurusu yapmanız halinde adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız istenmekte ve işlenmektedir. Ancak üyelik kaydı; satışa sunduğumuz ürünlerimizi sipariş etmek için üyelik başvurusu zorunlu olup kendi açık rızanız dahilinde kayıt olabileceğiniz bir sistemdir. Üyelikten ayrılmak istediğiniz takdirde iletişim bilgilerimiz üzerinden talebinizi tarafımıza iletmeniz yeterlidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEĞİ

6698 sayılı KVKK uyarınca, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, aktarılarak kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenmektedir.

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Veri sorumlusu Müşterileri ve Müşterilerinin temsilcilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemektedir. Bu bağlamda kişisel veriler;

- Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, 
- Ürünümüzün teslimatının sağlanması, 
-Şirketimizin yükümlülüklerini yerine getirmesi adına gerektiğinde tarafınızla iletişim sağlanması,
- Ödemenin sağlanması, 
- Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, 
- Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması, 
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği yargılama makamlarına ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
- Sözleşmenin taraflarca ifası amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
- Açık rızanızın varlığı hâlinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, 
- Açık rızanızın varlığı halinde pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, kampanyalar hakkında bilgi verilmesi,
-Öneri ve şikayetlerinizin takibini sağlamak

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verileriniz,

https://www.marbleandco.com sitesi üzerinden formlar aracılığıyla ad, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgiler ile ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, trafik bilgisi, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, içerik sağlayıcılarımız, diğer satış kanalları, dijital formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden, mobil uygulamalar ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. Toplanan çerezlere ilişkin rıza verme zorunluluğunuz olmadığını belirtmek isteriz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Veri sorumlusu, bu kişisel verileri hizmet ve ürün sağlamak amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Veri sorumlusunun yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Veri sorumlusuna ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle ,  iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI KORUNMASI VE SİLİNMESİ

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.  

Yine internet sitemiz üzerinden yapacağınız e-ticaret işlemlerine ilişkin kayıtlar(satın alma, iptal ve iade işlemleri), yasal yükümlülüklerimiz gereğince işlem tarihinden itibaren 3(üç) yıl süre ile saklanmaktadır. Mevzuat gereği saklanması daha uzun süreyi gerektiren veriler yasalar göz önünde bulundurularak belirtilen süre kadar saklanmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Sitemiz aracılığıyla bildirdiğiniz kişisel bilgilerinizi güncelleme sorumluluğu size aittir. Kişisel bilgilerinizin değiştiği durumlarda sitemizdeki e-posta adresine e-posta göndererek irtibat bilgilerinizi ya da profiliniz bölümündeki bilgileri değiştirebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz takdirde, kaydınızı tamamıyla silebilirsiniz. Böylesi bir durumda, kişisel bilgilerinizi veri tabanımızdan silmek için gerekli işlemler tarafımızca yapılacaktır.

Veri sorumlusunun müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz hâlinde, bu talebiniz Veri sorumlusu olarak tarafımızca yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Veri sorumlusu tarafından işlenmeyecek ve kanuni düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Veri sorumlusu, müşteri veya müşteri temsilcilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Şifreleme yöntemleri kullanılarak verileriniz kaydedilmekte olup mali bilgileriniz ise yine şifreleme yöntemi ile tarafımızca görülmemekte ve kaydedilmemektedir. Ödemeye ilişkin verdiğiniz mali bilgiler tarafımızca işlenmemekte, ödeme sağlayıcı olan İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketine şifreli olarak gönderilmekte bu bilgiler bankanız tarafından teyit edildikten sonra ödeme işlemi gerçekleşmektedir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde MARBLE TASARIM TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Teknik tedbirlerimiz kapsamında log kayıtları tutulmakta, gerekli yazılımlar kullanılmakta, yedekleme yapılmakta, yetki sınırlaması, arşivleme, kilit altında tutma gibi yöntemler uygulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması hâlinde Müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Veri sorumlusu tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Veri sorumlusu MARBLE TASARIM TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ - Meşrutiyet Mah. Kodaman Sok. No: 9 D: 55 Şişli/İstanbul/TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Aydınlatma metnimizde değişiklik olması halinde sitemiz üzerinden ayrıca duyurusu yapılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.